Py’s Tiroca ♀

Tirocae Swed Ch Usa Ch Peachwood Cowboy Tradition
Swed Ch Py’s Electra

Py’s Tiroca är utställd i valpklass med Bir valp och har i juniorklass 1 cert.

BIR Cert och Cacib i Köping 2014 domare K Hedberg

***
e Swed ch Usa ch Peachwood Cowboy Tradition
swed ch Py’s Electra
Py’s Tiroca is shown in puppyclass winning BOB puppy
She has one CAC