Py’s Bea ♀ †

BeaBea är Svensk Champion
grå, född 980507
e S Ch Sobers Triano, u S Ch NordV-95 Sobers Notaria
Filosofen bland blommorna i fönstret.
Bea är sparsamt utställd. Hon är mor till den mycket lovande BIS-valpen Py’s Favorita.
Ett av Beas utmärkande egenskaper är hennes mejslade huvud med det
korrekta milda lätt sorgsna men ändå vakna uttrycket.

***
Swedish Champion
grey, född 980507
e S Ch Sobers Triano, u S Ch NordV-95 Sobers Notaria

The philosopher among the flowers on the window-sill.
Bea has been sparsely shown. She is mother of the very promising BIS-pupy Py’s Favorita.
One of Bea’s many qualities is her chishelled head with the correct slightly sad but eager expression.