Py’s Balia ♀

Py's BaliaMultich Py’s Balia, från fantastiska b-kullen blev Nordv 2013, FinV 2013, HelsingforsV 2013

Ägare: Outi Lehtonen, Finland