Py’s Olympia ♀

Olympiafödd 011218

Olympia tog BIR och Cert på sin första utställning, 030222 Vinthundsklubben under Annika Ulltveit Moe.

***
born 011218

Olympia won BOB and CAC at her first show 030222
The Swedish Sighthound Club under Annika Ulltveit Moe